Tag Archives: học quản lý xây dựng bao lâu

Đại Học Quản Lý Xây Dựng năm 2022

Tuyển sinh ngành quản lý xây dựng tại Bình Phước

     Quản lý xây dựng là ngành học cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyển sâu về lĩnh vực xây dựng. Đi từ khâu lập kế hoạch đến thiết kế và triển khai xây dụng kèm theo đó là sự nghiệm thu và quản lý công trình.Sinh viên cũng sẽ được đào […]

Liên Thông Đại Học Quản Lý Xây Dựng

Trung-cap-mien-nam

  Quản lý xây dựng là ngành học đào tạo các kỹ sư có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu, triển khai thiết kế, bàn giao nghiệm thu, thanh và quyết toán công trình xây dựng dân dụng, cầu […]