Tag Archives: học trung cấp công trình thuỷ lợi ra làm gì

Trung cấp thủy lợi Đồng Xoài, Bình Phước

Trường trung cấp công trình thủy lợi đồng xoài bp

Học trung cấp thủy lợi Đồng Xoài, Bình Phước. Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các đơn vị tư vấn, thi công công trình thủy lợi, xây dựng, cấp thoát nước, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, cấp thoát nước. I.Mục tiêu đào tạo 1. Mục tiêu […]

Học trung cấp công trình thủy lợi ở đâu?

Trung cấp công trình thủy điện học tại bình phước

Như các bạn đã biết, công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi. Bao gồm: Đập; hồ chứa nước; cống; trạm bơm; hệ thống dẫn, chuyển nước; kè; bờ bao thủy lợi; công trình khác. Học trung cấp công trình thủy lợi có thể làm việc ở đâu?     […]