Tag Archives: thpt học trung cấp luật

Trung Cấp Luật Tại Bình Phước

Tuyển Sinh Trung Cấp Luật Tại Bình Phước

Mục tiêu đào tạo trung cấp luật :    Để đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trong ngành luật, hệ trung cấp luật chính quy hướng tới đào tạo các cán bộ pháp luật trung cấp, hiểu và nắm rõ luật pháp Việt Nam. Có khả năng đảm nhiệm tốt […]

Trung cấp luật là gì ?

Tuyển sinh trung cấp luật năm 2021

Trung cấp luật là gì ?     Ngành luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tố chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định.  Học trung cấp […]