Tag Archives: tuyển sinh trung cấp điện 2021

Trung Cấp Điện Công Nghiệp và Dân Dụng

   Ngành điện công nghiệp và dân dụng là gì?      Ngành điện là ngành đào tạo cho học viên các kiến thức, kỹ năng kỹ thuật trong thiết kế hệ thống truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng điện. Dựa vào đối tượng sử dụng, ngành điện được chia làm điện […]

[Bình Phước] Thông tin tuyển sinh TC Điện công nghiệp

Thông tin Trung cấp Điện Công Nghiệp 2021

Học ngành Điện công nghiệp tại Bình Phước đang là ngành học được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và đăng ký học. Bắt đầu nổi lên từ thế kỷ XX, hiện nay đã trở thành một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trong phạm vi toàn cầu.  ĐCN là ngành học thực hiện […]